Van idee naar oplossing:

Sensorik4.0®

Sensoroplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen

Sensorik4.0® – the Future Generation of Sensors

De algemene visie van een Industrie 4.0

De algemene visie van een Industrie 4.0

“Industrie 4.0” verwijst naar het netwerken van alle componenten, machines en productiefaciliteiten met het doel informatie- en communicatielacunes te minimaliseren, processen te optimaliseren en kostbare ressources te besparen. Deze visie vergt nieuwe componenten die een intelligente integratie mogelijk maken—volgens Pepperl+Fuchs is dit  “Sensorik4.0”.
Sensorik4.0 voor Industrie 4.0

Sensorik4.0 voor Industrie 4.0

Sensorik4.0 herdefinieert de termen identiteit, communicatie en intelligentie. De sensor detecteert automatisch de bron en het beoogde doel. Communicatie gebeurt in een nieuwe, servicegeoriënteerde en universele taal. De vergaarde data wordt doelgericht opgesteld om de uiteindelijke ontvanger zoveel mogelijk voordelen te bieden.
Een cloud-gebaseerd informatiegeheugen stimuleert efficiëntie

De cloud als centraal informatiegeheugen

Ongebruikte informatie die vroeger op besturingsniveau werd behandeld, wordt nu overgebracht naar cloud-gebaseerdd opslagsystemen met internetverbinding. Gebruikers hebben te allen tijde toegang tot deze waardevolle data, ongeacht hun locatie of onderneming. Ruimtelijke grenzen worden geëlimineerd terwijl informatietoegankelijkheid toeneemt.

 

Meer efficiëntie dankzij aanvullende data

Meer efficiëntie dankzij aanvullende data

Bijkomende real-time data van genetwerkte sensoren en actuators ontsluiten nieuwe mogelijkheden voor de optimalisatie van processen en productiefaciliteiten. De verwerking, interpretatie en visualisatie van proces- en statusgegevens in de meest diverse softwaresystemen vormt de kern van Sensorik4.0.

Sensorik4.0: Paving the Way for Industrie 4.0

Pepperl+Fuchs begrijpt dat Sensorik4.0 een pionier is voor de vierde Industriële Revolutie: het levert de vereiste data. Een uitstekend voorbeeld van Sensorik4.0 is de optische sensor R100—deze slimme sensor wordt gebruikt in de productiefaciliteit van Pepperl+Fuchs in Berlijn. Dankzij zijn I/O-link interface maakt de R100 communicatie tot op sensorniveau mogelijk, wat leidt tot een volledig genetwerkte productiefaciliteit.

Industrie 4.0-toepassingen in het Solutions Park


Sensorik4.0 van Pepperl+FuchsData vergaard door sensoren en actuators vormen de basis voor het grootschalig netwerken van machines en andere objecten. Om het potentieel van dit “Internet of Things” te ontsluiten, zijn innovatieve oplossingen nodig die gebruik maken van het communicatievermogen van moderne, industriële sensoren.

Met het “Solutions Park” brengt Pepperl+Fuchs haar visie voor Industrie 4.0 naar handelsbeurzen: proces- en statusinformatie van sensoren en actuators wordt beschikbaar gesteld in interne en externe IT-systemen. Deze data stellen IT-systemen in staat visualisaties uit te voeren, optimalisatieprocedures op modelbasis te realiseren en vraaggestuurde, preventieve onderhoudsprocessen te plannen.

Lees meer over de oplossingen die we in nauwe samenwerking met IT-bedrijven hebben ontwikkeld, de duidelijke voordelen die ze bieden en de verbeteringen die ze inluiden voor de toekomst. Meer inzicht in individuele toepassingen krijgt u met de gratis te downloaden whitepapers!
Neoception GmbH – the new subsidiary of Pepperl+Fuchs

Think digital, add value

Neoception GmbH – the new subsidiary of Pepperl+Fuchs

Neoception GmbH is your new partner on the path toward digitalization. From connecting your products or plants with central data services to developing completely new business models for your company, we are here to offer guidance and support. 

With individual consulting, flexible engineering services, and core competence in Sensorik4.0® from Pepperl+Fuchs, we take on the implementation, operation, and maintenance of all needed IT services. Creating as much value as possible for you and your customers is always our focus.

To bring your application to life, we draw on our large network of business partners, which you can get a glimpse of on the Solutions Park. This network allows us to find the platform that best fits you and your application in order to immediately add value.

Neoception is your key partner for digital added-value services within the Pepperl+Fuchs group.

 

IoT for Process Automation

In process plants, field devices produce endless additional data, for example, about their condition and environment. But such data has previously gone virtually unused since it has not been transferred to the control level. Together with four partner companies, Pepperl+Fuchs developed a solution.

Using the WirelessHART adapter BULLET, data can now be transferred via a gateway directly to the cloud, where it is made centrally available. This enables a continuous monitorung of field devices, and maintenance requirements can be identified and planned in time.

Ethernet for Process Automation

Pepperl+Fuchs and several companies are jointly developing the new "Advanced Physical Layer" (APL), enabling comprehensive Ethernet communication in process automation. Via two-wire cables, field devices are directly connected to the Ethernet – gateways are no longer needed.

With 10 Mbit/s, this direct Ethernet connection is almost 10,000 times faster than HART. Thus, data can be transferred and made available much faster. The wealth of information provided by modern field devices and sensors can be fully used, enabling Industry 4.0 applications within process automation.

Advanced Machine Monitoring

This application, developed by Cluetec, a system automation company, and Pepperl+Fuchs, demonstrates a streaming platform for sensor data. The advantage of such platforms lies in the direct processing and evaluation of data streams from the sensor. If there is a deviation from the expected value, the platforms generate a warning message and can thus independently request help to check the technical system.

This is visualized in the exhibit by monitoring a mechanical linear axis. If a fault scenario occurs, it is recognized by the sensor data platform and a corresponding event is generated – for example, a message is sent to a technician.

Download Whitepaper

Automatic Asset Administration

In addition to pure process data, automation components that communicate digitally provide a multitude of extra information that is seldom fully evaluated by traditional machine control. By using a gateway to access the automation components at the lowest level and a data platform to manage type and instance data, this additional information already offers valuable added benefits for the safe operation of machines and plants.

In cooperation with its partners Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH and SAP SE, Pepperl+Fuchs is exhibiting a demonstrator that visualizes the benefits of managing component data centrally on a data platform. To do so, a simple automation function is visualized using the Asset Intelligent Network (AIN).

Download Whitepaper

Cloud-based Type Verification

Cloud-gebaseerde sensorsystemen bieden intrinsieke voordelen wanneer men gegevens moet vergaren en verwerken van productiesystemen die over een grote oppervlakte verspreid zijn. Het samenwerkingsproject “Cloud-based Type Verification” van SAP en Pepperl+Fuchs demonstreert dit aan de hand van een typische just-in-time toepassing waarbij half-afgewerkte componenten vóór levering door de leverancier worden getest zodat de uiteindelijke verwerking veel efficiënter verloopt.

Tijdens de montage van de lichten op het rijchassis verifieert een industriële, ultrasone sensor of het correct lichttype wordt gebruikt. Met behulp van Pepperl+Fuchs' SmartBridge-technologie wordt hierdoor een track & trace-productieproces in de SAP Cloud in werking gesteld en rechtstreeks naar het overkoepelende SAP Asset Intelligence Network doorgestuurd.

Download whitepaper

Cloud-based Sensor Service

Niveaumeting is een standaard toepassing die in vele industrieën wordt gebruikt. Kleinere machines, die deel uitmaken van onafhankelijke productie-eenheden, ondervinden echter dikwijls nadelen ten gevolge van inefficiënte controles en vulprocedures. De combinatie van Pepperl+Fuchs’ sensoren met de cloud van connectavo biedt een oplossing die een kosteneffectieve planning en volledig geoptimaliseerd leverketenmanagement creëert.

Met behulp van SmartBridge® worden sensorgegevens in real-time naar de cloud doorgestuurd, waar ze vervolgens worden gevisualiseerd en ter beschikking worden gesteld van andere apparaten en diensten. Om dit te demonstreren, gebruikt een on-demand service de sensordata om een sms naar de verantwoordelijke operator te sturen zodra een kritiek vulniveau wordt bereikt.

Download whitepaper

Dimensional Consistency Check

Door de data van verschillende industriële sensoren te combineren kan de driedimensionale analyse van grote machineonderdelen snel en met indrukwekkende precisie worden uitgevoerd. Reële afmetingen worden onmiddellijk met virtuele ontwerpinformatie vergeleken. Dit beantwoordt aan de vereiste van Industrie 4.0 om digitale informatie vanuit alle fasen van de productiecyclus te kunnen leveren.

Samen met dochteronderneming VMT ontwikkelde Pepperl+Fuchs een applicatie voor de motorassemblage in de automobielindustrie. Verschillende SpinScan-sensoren evalueren de gietmal voor een motorblok op verschillende, kritieke punten en vergelijken deze afmetingen met de respectievelijke CAD-coördinaten. Deze evaluatie zorgt ervoor dat afwijkingen worden ontdekt vooraleer het dure gietproces van start gaat.

Download whitepaper

Overall Equipment Effectiveness

In samenwerking met Software AG en TE Connectivity ontwikkelde Pepperl+Fuchs een applicatie die visualiseert hoe de beschikbaarheid van productielijnen en productieprocessen aanzienlijk kan worden verbeterd met behulp van IT-systemen. In dit scenario sturen twee voorbereidende productieprocessen hun half-fabricaten naar het doelproces stroomafwaarts.

Hiervoor zijn slechts een klein aantal genetwerkte, industriële componenten vereist (bijv. SmartBridge). Bovendien kunnen deze componenten met weinig moeite in bestaande toepassingen worden geïntegreerd. Hier genereren ze bijkomende procesdata die het IT-systeem bijkomende voordelen verlenen. Deze voordelen omvatten alles van eenvoudige procesoptimalisaties tot kwaliteitscontroles en onderhoudsschema’s.

Download whitepaper