Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Grenswaardeschakelaars


Grenswaardeschakelaars bewaken grenswaarden op het gebied van temperatuur, debiet, niveau, druk of frequentie. Ze kunnen hoge waarden (MAX) of lage waarden (MIN) bewaken met een selecteerbare gebruiksmodus en hysterese. Noodstoppen of alarmsignalen kunnen via de alarmuitgang in gang worden gezet.