Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Gevonden? Check hier of uw antwoord juist is

Meten zonder inhoudsmarkeringen

Measure 4 liters of liquid with two buckets!
Vier liters vloeistof afmeten met twee emmers zonder inhoudsmarkering!

Met behulp van twee emmers en water van de kraan wordt een specifieke hoeveelheid water afgemeten. De grote emmer kan 5 liter water bevatten, de kleinere 3 liter. Geen van beide emmers heeft inhoudsmarkeringen.

Hoe kan men een hoeveelheid vloeistof van 4 liter afmeten met deze twee emmers?


Oplossing

De 4 liters kunnen op twee verschillende manieren worden afgemeten:

Methode 1

  1. Eerst vult u de emmer van 5 liter op en giet u 3 liter ervan in de emmer van 3 liter. De grote emmer bevat nu 2 liter water.
  2. Giet het water uit de emmer van 3 liter weg.
  3. Giet de 2 resterende liters water uit de grote emmer vervolgens over in de emmer van 3 liter.
  4. Vul de emmer van 5 liter opnieuw op en giet 1 liter water ervan in de emmer van 3 liter om deze op te vullen.
  5. De grote emmer bevat nu precies 4 liter water!

Methode 2

  1. Vul de emmer van 3 liter en giet al het water in de grote emmer van 5 liter.
  2. Vul de emmer van 3 liter opnieuw en giet 2 liters ervan in de emmer van 5 liter.
  3. Leeg de emmer van 5 liter en giet de resterende liter water uit de kleine emmer over in de grote emmer.
  4. Vul de emmer van 3 liter en giet deze 3 liters water in de emmer van 5 liter.
  5. De grote emmer bevat nu precies 4 liter water!