Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Slim afvalmanagement met Sensorik4.0®


Ultrasoontechnologie wordt gebruikt in slimme afvalmanagementoplossingen.

Tegen 2030 zal bijna twee derden van de wereldbevolking in steden leven. Dit vereist de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor een stedelijke levensstijl. Efficiënte en energiebesparende straatverlichting- en verkeerslichtsystemen, water- en afvalwatermanagement, beperking van de CO2- en uitlaatgassenuitstoot—dit zijn slechts enkele voorbeelden van de eisen van de toekomstige steden. Het efficiënt gebruik en de verantwoorde behandeling van ressources worden ook steeds belangrijker.


Het concept van de „Smart City”

In Barcelona maakt slim afvalmanagement deel uit van het Smart City-project.
In Barcelona maakt slim afvalmanagement deel uit van het Smart City-project.

Deze trends ondersteunen de ontwikkeling van „Smart City”-concepten, die bedoeld zijn om het leven in stedelijke omgevingen te verbeteren met behulp van innovatieve technologieën. Het „Internet of Things” biedt nieuwe mogelijkheden om steden slimmer te maken. Parkeergeleidingssystemen kunnen de emissie van uitlaatgassen helpen verminderen, doordat voertuigen rechtstreeks naar vrije parkeerplaatsen worden gedirigeerd. Intelligente en flexibele automatiseringsoplossingen vormen de basis voor een dergelijke aanpak.

MOBA Mobile Automation AG, een in Limburg, Duitsland, gevestigd bedrijf, opteerde voor de sensortechnologie van Pepperl+Fuchs voor de ontwikkeling van hun slim afvalmanagementsysteem. Dankzij deze oplossing melden afvalcontainers automatisch wanneer ze vol zijn.


Slim afvalmanagement als deel van het Smart City-project.

Wat voor sommigen nog futuristisch klinkt, is ondertussen reeds realiteit geworden als onderdeel van Barcelona's Smart City-project. Afvalcontainers zenden signalen uit om aan te geven dat ze voor meer dan 80% gevuld zijn en geleegd zouden moeten worden. Via het mobiele communicatienetwerk worden deze signalen doorgestuurd naar een softwaretoepassing op basis van webtechnologieën gebruikt door het afvalverwerkingsbedrijf.

In de software wordt de capaciteit van de container weergegeven aan de hand van een verkeerslichtsysteem, dat als basis fungeert voor het plannen van de beste route voor de vuilnisophaal—vuilniswagens rijden enkel naar de containers die effectief moeten worden geleegd.De vulniveaus van de afvalcontainers worden weergegeven aan de hand van een verkeerslichtsysteem in een door MOBA ontwikkeld softwareplatform.

Niveaumeting met innovatieve ultrasoontechnologie

De ultrasone sensor – hier geïnstalleerd in het deksel van de container – detecteert het vulniveau.
De ultrasone sensor – hier geïnstalleerd in het deksel van de container – detecteert het vulniveau.

MOBA‘s instrument voor de meting van het afvalniveau is gebaseerd op ultrasoontechnologie. Een robuuste ultrasone sensor wordt in de afvalcontainer gemonteerd en detecteert het vulniveau, onafhankelijk van wat in de container werd gedeponeerd. MOBA is vooral tevreden met de betrouwbaarheid en intelligentie van Pepperl+Fuchs’ ultrasone sensor in deze oplossing. De sensor past zich automatisch aan aan wisselende oppervlakken en verschillende soorten afval.

De meetresultaten en sensorinformatie worden op regelmatige intervallen via het mobiele communicatienetwerk naar de cloud doorgestuurd. Hiervoor wordt het niveaumeetinstrument voorzien van een SIM-kaart. Het voordeel: bestaande telecommunicatienetwerken kunnen worden gebruikt voor de gegevensoverdracht.

Onderhoud, nazicht en diagnostiek zijn eveneens beschikbaar via de cloud, sensorinformatie wordt online bewaakt en er zijn minder interventies ter plekke nodig. De sensor verbruikt zeer weinig stroom en de lithiumbatterij van het meettoestel gaat zo'n tien jaar mee, wat van het geheel een energiebesparende, duurzame oplossing maakt.


Intelligente sensoren voor Sensorik4.0®

Met de introductie van het slim afvalmanagementsysteem heeft Barcelona een belangrijke stap voorwaarts gezet in haar ontwikkeling tot Smart City. De doelgerichte ophaling van afval spaart niet enkel tijd, geld en brandstof, maar reduceert ook de uitlaatgassenemissie en geluidsniveaus voor lokale inwoners. MOBA gaat ervan uit dat de routes van de vuilophaaldienst met 30% kunnen worden gereduceerd. Andere steden zouden in de toekomst ook hun voordeel kunnen doen met dit systeem—twintig andere landen zijn MOBA’s afvalmanagementsysteem momenteel aan het testen voor algemene introductie.

Deze toepassing is een voorbeeld van het soort intelligente sensoren die vandaag de dag aan populariteit winnen. Deze sensoren leveren een gedifferentieerd beeld van de realiteit en kunnen dit beeld rechtstreeks via communicatiesystemen op basis van webtechnologieën doorsturen. Dit is misschien nog geen Industrie 4.0, maar is toch al een echt voorbeeld van Sensorik4.0.


De voornaamste voordelen in één oogopslag

  • Slimme ultrasoontechnologie gecombineerd met GSM-communicatietechnologieën
  • Regelmatige rapportage van gemeten vulniveaus en sensorgegevens via mobiele communicatienetwerken
  • Robuuste ultrasone sensor detecteert vulniveau onafhankelijk van het type afval
  • Meting van vulniveaus als basis voor geoptimaliseerde routes voor vuilnisophaal
  • Reductie van de uitstoot van uitlaatgassen en van geluidsniveaus

Nu beschikbaar: Technology Guide Ultrasonic Sensors