Serviceline
Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Gevonden? Check hier het juiste antwoord

Cijfers bepaald door dobbelstenen?

Graded by rolling dice?
Cijfers bepaald door dobbelstenen?

Een leraar stelt aan zijn leerlingen voor om hun punten te bepalen met de hulp van dobbelstenen. Als twee verschillende getallen worden gegooid, wordt het laagste getal als puntenaantal gebruikt. Als eenzelfde getal wordt gegooid, wordt dit als cijfer gebruikt.

  • Hoe groot is de kans dat ze een 6 krijgen?
  • Hoe groot is de kans dat ze een 1 krijgen?
  • Wat is het gemiddelde puntenaantal?
  • Welk puntenaantal kunnen ze naar alle waarschijnlijkheid verwachten?

Oplossing


De eenvoudigste manier om dit raadsel aan te pakken, is om alle mogelijke combinaties eerst in een tabel in te voeren. Onthoud dat het laagste getal "wint". In totaal moeten 36 varianten in aanmerking worden genomen.

Hoe groot is de kans dat leerlingen een 6 krijgen?
Deze vergelijking toont aan dat ze slechts één keer kans maken een 6 te krijgen, met name wanneer er twee keer een zes wordt gegooid. De waarschijnlijkheid bedraagt 1 op 36.

Hoe groot is de kans dat ze een 1 krijgen?
Het puntenaantal 1 verschijnt 11 keer in de tabel en de waarschijnlijkheid bedraagt dus 11 op 36 (of 30,56%).

Wat is het gemiddelde puntenaantal?
Om het gemiddelde puntenaantal te berekenen, dient u alle waarschijnlijke scores op te tellen en te delen door 36:
(11x1 + 9x2 + 7x3 +5x4 + 3x5 + 1x6) / 36 = 2,53
Het gemiddelde puntenaantal is 2,53.

Welk puntenaantal kunnen ze naar alle waarschijnlijkheid verwachten?
De kans is het grootst dat ze een 1 krijgen, gezien dit puntenaantal 11 keer voorkomt.